Başarılı bir işe alım ve istihdam hizmeti sunabilmek için aşağıda belirtilen hizmeti profesyonel ve yetkin kadromuz ile sunuyoruz!

  • İhtiyaç Analizi
  • Profil Tespiti
  • Veri Tabanı İncelenmesi
  • Aday Görüşmeleri

Öncelikle hizmet sağladığımız şirketin kurum kültürü, değerleri ve stratejileri doğrultusunda  ihtiyaçlarının analizi.

İhtiyaç duyulan uygun adaya ulaşmak için görev/iş tanımlarının incelenerek aranılan profilin özelliklerinin tespit edilmesi.

Zengin aday veri tabanı ve ilanlarımız kanalıyla ulaştığımız uygun adaylara görüşme teklifinde bulunulması.

Uygun adaylarla kurum kültürü ve aranılan yetkinlikler kapsamında görüşmeler gerçekleştirilmesi.

  • Rapor Teslimi
  • Şirket Görüşmeleri
  • Sonuç Raporu
  • Memnuniyet Takibi

Görüşmesi gerçekleşen ve aranılan özelliklere en uygun adaylar hakkında hazırlanan raporun ilgili şirkete sunulması.

Hizmet sağladığımız Şirketin görüşmek için uygun gördüğü adayların ilgili şirket yetkilileri ile tanıştırılması.

Şirket tarafından iş teklifi yapılmak üzere uygun görülen adayların referans taramalarının gerçekleştirilerek sonuç raporunun sunulması.

Uygun adayın işe yerleştirilmesi durumunda, belirli periyodlarda her iki tarafın da memnuniyetlerinin takip edilmesi.

2